Tag Archives: nước thải

Xử lý nước thải chưa bao giờ cấp bách đến thế

Xử lý nước thải

Nước là nguyên tố hình thành nên sự sống trên trái đất. Trong cơ thể con người nước chiếm tới 70%. Nước được dùng trong tất cả các hoạt động sống. Trong nấu nướng, sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất,… Tuy nhiên, dưới tác động của những yếu tố thuộc về môi trường…

Công nghệ Bio-Nano làm sạch sông Tô Lịch như thế nào?

Ngày 16/5, tại đầu nguồn sông Tô Lịch (Hà Nội) đã diễn ra lễ khởi động dự án “Tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây bằng công nghệ Nano – Bioreactor Nhật Bản” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội….

Báo động nguồn nước sạch ở các quốc gia và Việt Nam

Trong suốt nhiều năm qua, Việt Nam luôn nỗ lực để cải thiện tình trạng nước sạch vốn là vấn đề mang tính toàn cầu. Nâng cao đời sống của toàn xã hội.  Tầm quan trọng của “nguồn nước sạch” Nước sạch là một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Chính…