BLOG KIẾN THỨC VỀ ĐẠI DƯƠNG, MÔI TRƯỜNG NƯỚC, CÁ CẢNH THỦY SINH

Môi trường biển, đại dương và nước đóng vai trò quan trọng trong sinh thái đa dạng, sản xuất ôxy, kiểm soát khí hậu và cung cấp nguồn sống kinh tế. Ngoài ra, chúng cũng hấp thụ năng lượng, lưu giữ carbon.

Cá cảnh mang lại niềm vui và thư giãn khi quan sát cá di chuyển một cách nhẹ nhàng trong bể, mà còn tạo cơ hội học hỏi về đời sống và sinh học của các loài cá khác nhau.

Thủy sinh - cá cảnh

Môi trường

Đời sống