Tag Archives: tiếng ồn

Ô nhiễm tiếng ồn trong đô thị

ô nhiễm âm thanh

Ô nhiễm tiếng ồn Ô nhiễm tiếng ồn, hay ô nhiễm âm thanh, là sự lan truyền tiếng ồn hoặc âm thanh với các tác động khác nhau đến hoạt động của con người hoặc động vật, hầu hết chúng đều có hại ở một mức độ nào đó. Nguồn gốc của tiếng ồn ngoài…