ngày môi trường thế giới

Ngày môi trường thế giới (World Environtment Day)

Ngày môi trường thế giới là ngày nào?

Ngày Môi trường Thế giới (WED) được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 6 và khuyến khích nhận thức và hành động bảo vệ môi trường. Nó được hỗ trợ bởi nhiều tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và đại diện cho ngày tiếp cận chính của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ môi trường.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1973, nó là nền tảng để nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường như ô nhiễm biển, dân số quá đông, hiện tượng nóng lên toàn cầu, phát triển bền vững và tội phạm về động vật hoang dã.

Ngày Môi trường Thế giới là một nền tảng toàn cầu để tiếp cận cộng đồng, với sự tham gia của hơn 143 quốc gia hàng năm. Mỗi năm, chương trình đều cung cấp một chủ đề và diễn đàn cho các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng, chính phủ và những người nổi tiếng ủng hộ các mục tiêu vì môi trường.

Lịch sử ngày môi trường

Ngày Môi trường Thế giới được Liên Hợp Quốc thành lập vào năm 1972 tại Hội nghị Stockholm về Môi trường Con người (5–16 tháng 6 năm 1972), là kết quả của các cuộc thảo luận về sự tích hợp giữa tương tác giữa con người và môi trường. Một năm sau, vào năm 1973, WED đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Only One Earth”.

Trong gần 5 thập kỷ, Ngày Môi trường Thế giới đã nâng cao nhận thức, hỗ trợ hành động và thúc đẩy những thay đổi về môi trường.

Tại sao nên hưởng ứng ngày môi trường

Thời gian không còn nhiều và thiên nhiên đang ở chế độ khẩn cấp. Để giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 1,5°C trong thế kỷ này, chúng ta phải giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính hàng năm vào năm 2030. Nếu không hành động, mức độ phơi nhiễm với ô nhiễm không khí vượt quá các hướng dẫn an toàn sẽ tăng 50% trong vòng một thập kỷ và chất thải nhựa chảy vào hệ sinh thái dưới nước sẽ tăng gần gấp ba lần. vào năm 2040.

Chúng ta cần hành động khẩn cấp để giải quyết những vấn đề cấp bách này.